>
NAJBLIŻSZY MARATON ZA: 

Regulamin MTB

REGULAMIN MTBCROSSMARATON 2017

 Spis treści
 1. Cel zawodów
 2. Organizator
 3. Informacje o maratonach
 4. Kalendarz imprez
 5. Warunki uczestnictwa
 6. Opłaty startowe
 7. Program zawodów
 8. Dystanse
 9. Zawody
 10. Zasady Fair-play
 11. Świadczenia dla zawodników w ramach wpisowego
 12. Kategorie wiekowe
 13. Klasyfikacja
 14. Klasyfikacja zespołowa
 15. Klasyfikacje inne
 16. Ruch drogowy
 17. Nagrody
 18. Kary
 19. Ochrona środowiska naturalnego
 20. Protesty
 21. Informacje dodatkowe

Cel zawodów

 1. Popularyzacja kolarstwa górskiego oraz aktywnego wypoczynku na rowerach.
 2. Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych regionu Świętokrzyskiego.
 3. Wyłonienie najlepszych zawodników rowerowych maratonach MTB.
 4. Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnej rekreacji.
 5. Promocja roweru jako środka transportu.
 6. Kontynuowanie nowych trendów w organizacji imprez kolarskich w Polsce.
 7. Wypracowanie zaplecza technicznego i logistycznego do organizacji w najbliższych latach imprez o najwyższej randze w MTB.

Organizator

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego MTB CROSS
25-005 Kielce, ul. Henryka Sienkiewicza 53/55
tel/fax: 041 344 59 29 (sklep SUPORT)
tel. kontakt: 500 262 083, 602 132 278,  email- mtbcross@mtbcross.pl

Konto:
ŚSKG MTB CROSS, Bank BGŻ
Nr. konta: 48 2030 0045 1110 0000 0232 0160

Informacje o maratonach

Maratony MTBCROSS MARATON odbywają się głównie po nieutwardzonych, leśnych i polnych ścieżkach. Oficjalną stroną internetową MTBCROSS MARATON 2017 na której dostępne będą wszelkie oficjalne informacje o imprezach jest strona  www.mtbcrossmaraton.pl

Kalendarz imprez

Tabela 1

KALENDARZ IMPREZ

Etap                               Data                      Miejsce                          

 Etap  I                           2 Kwiecień         Chęciny

Etap  II                        23 Kwiecień         Daleszyce

Etap  III                      21 Maj                  Miedziana Góra

Etap  IV                        4 Czerwiec         Piekoszów

Etap  V                         2 Lipiec              Kielce

Etap  VI                      16 Lipiec              Morawica

Etap  VII                     30 Lipiec             Zagnańsk

Etap  VIII                    20 Sierpień          Bodzentyn

Etap  IX                       10 Wrzesień        Masłów/Ciekoty

Etap   X                       23 Wrzesień        Kielce/Targi

Etap  XI                         1 Październik    Żółkiew/Ukraina

Etap  XII                        8 Październik    Pińczów

 

Start wszystkich edycji zaczyna się o godzinie :
10:30  Dystans   MASTER
11:00  Dystans   FAN
11:30  Dystans   FAMILY

W przypadku ważnych powodów godzina startu może zostać zmieniona. O zmianie godziny startu zawodnicy zostaną powiadomieni z minimum dwudniowym wyprzedzeniem.

Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem MTBCROSS MARATON 2017 będzie osoba spełniająca następujące warunki:

 1. Dokona rejestracji
  • rejestracja on-line i zgłoszenie do maratonu dostępne na stronie  www.mtbcrossmaraton.pl/zaloguj się
  • dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów
 2. Dokona opłaty startowej (preferowane opłaty poprzez banki internetowe – Liczy się data wpływu opłaty na konto Organizatora lub w sklepie SUPORT Kielce ul. Sienkiewicza 53/55 do piątku w godzinach pracy tj.11:00 – 18:00.Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów.

Dokonując opłaty startowej w formie przelewu lub przekazu na konto Organizatora należy koniecznie zaznaczyć maraton za którego start opłacamy (np. IV-edycja-Piekoszów-Krzysztof Kowalski dystans FAN, a w wypadku wpłaty za drużynę: IV-edycja-nazwa drużyny-XXXXX, a listę z nazwiskami i dystansami na e-mail). W przypadku nie podania tytułu wpłaty zostanie ona zaksięgowana na poczet najbliższego terminu maratonu.

Uwaga: Rejestracji do cyklu MTBCROSS MARATON 2017 dokonuje się tylko jeden raz i obowiązuje ona przez wszystkie edycje, w których uczestnik będzie brał udział. Zgłoszenie do konkretnego maratonu następuje każdorazowo po zalogowaniu się w zakładce – zaloguj się i zgłoszeniu poprzez panel zawodnika.

Warunkiem udziału w imprezie jest zaznaczenie na Karcie Zgłoszeniowej on-line lub  czytelny podpis, przed startem w pierwszej edycji MTBCROSS MARATON 2017 pod następującą klauzulą:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu, przyjmuję do wiadomości że trasy maratonów organizowanych przez ŚSKG MTB Cross przebiegają po drogach o nieograniczonym ruchu pojazdów mechanicznych w związku z czym obowiązują przepisy Kodeksu Drogowego, którego zobowiązuję się przestrzegać.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami oznakowania tras zawodów oraz znakami obowiązującymi na trasie, ich interpretacją i zasadami umieszczania. Oświadczam że jest mi znany numer telefoniczny służb ratowniczych na trasie zawodów  MTBCROSS MARATON 2017.

Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.

Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję oraz zamieszczane na stronach internetowych w celach marketingowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego MTB CROSS. z siedzibą w Kielcach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr133poz.883).

Warunkiem startu w imprezie jest zaakceptowanie w/w klauzuli przed pierwszym startem w MTBCROSS MARATON 2017 oraz zgłoszenie on-line do maratonu.

Każdy uczestnik zgłaszający się do konkretnego maratonu znajdzie się na Liście startowej zawodników a w momencie zaksięgowania opłaty na koncie w panelu zawodnika pojawi się status zapłacony.

Potwierdzeniem udziału w poszczególnych edycjach MTBCROSS MARATON 2017 jest rejestracja, zgłoszenie do maratonu, dokonanie opłaty wpisowego oraz start w danej edycji – (rejestracja w sektorze startowym każdej edycji MTBCROSS MARATON 2017)

Każdy uczestnik zgłoszony do MTBCROSS MARATON 2017 za opłatą 10 zł otrzyma jednorazowo numer startowy, oraz za opłatą 10zł – chip, który będzie go obowiązywał przez wszystkie edycje ligi.  Wszystkie chipy stałe i aktywne z 2016 r posiadają ważność na 2017 r.                                                   W przypadku zagubienia lub zniszczenia numeru startowego Organizator wyda uczestnikowi duplikat  za opłatą 10 zł. W przypadku zgubienia lub zniszczenia chipa organizator wyda uczestnikowi inny za opłatą 20zł.

Zawody mają charakter otwarty. Prawo do startu w maratonie posiadają:

 • osoby które ukończyły 18 lat,
 • osoby w przedziale wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, na karcie zgłoszeniowej i oświadczeniu (oświadczenie do pobrania)
 • osoby poniżej 16 lat, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na karcie zgłoszeniowej i oświadczeniu oraz ich stałą obecnością na terenie zawodów czasie trwania maratonu (oświadczenie do pobrania – rodzic lub opiekun podpisuje oświadczenie w biurze zawodów w obecności organizatora)
 • osoby poniżej 12 lat tylko razem z rodzicem lub opiekunem. (oświadczenie do pobrania – rodzic lub opiekun podpisuje oświadczenie w biurze zawodów w obecności organizatora)

Powyższe obostrzenia nie obowiązują zorganizowanych grup, klubów, związków sportowych itp. członkowie których startują pod opieką trenera, opiekuna lub innej osoby której opiece i odpowiedzialności zostały powierzone osoby małoletnie. Opiekunowie tych osób ponoszą pełną odpowiedzialność za te osoby.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców , prawnych opiekunów lub opiekunów zorganizowanych grup sportowych ).

Każdy uczestnik MTBCROSS MARATON 2017 jest zobowiązany do jazdy w KASKU sztywnym. Osoby bez kasku sztywnego nie będą dopuszczone do zawodów

 Opłaty startowe

Tabela 2

OPŁATY STARTOWE
L.P. DZIEŃ DYSTANSE
FAMILY  FAN** MASTER***
1. TYDZIEŃ przed maratonem
(gotówka * lub data zaksięgowania na koncie bankowym)
40 zł 50 zł 60 zł
2. DO SOBOTY przed maratonem  (do piątku przed maratonem Targi Kielce)
(gotówka * lub data zaksięgowania na koncie bankowym)
50 zł 60 zł 70 zł
3. MARATON
(niedziela – wpłaty gotówkowe w Biurze Zawodów)
60 zł 70 zł
90 zł
od godz. 1030
80 zł
100 zł
od godz. 1000
****** Sklep “Suport”; Kielce, ul. H. Sienkiewicza 53/55 (w bramie)po godz. 1050 opłaty startowe nie będą przyjmowanepo godz. 1020 opłaty startowe nie będą przyjmowane

 

Tabela 3

OPŁATY STARTOWE – ZNIŻKI
L.P. DZIEŃ DRUŻYNOWA **
FAN MASTER
1. TYDZIEŃ PRZED MARATONEM
(gotówka * lub data zaksięgowania na koncie bankowym)
40 zł
osoba
50 zł
osoba
2.  DO SOBOTY przed maratonem                              (do piątku przed maratonem Targi Kielce)                                      (gotówka * lub data zaksięgowania na koncie bankowym) 50 zł
osoba
60 zł
osoba
3. MARATON
(niedziela – wpłaty gotówkowe w Biurze Zawodów)   (sobota – maraton Targi Kielce)
60 zł
osoba
70 zł
osoba
* Sklep “Suport”; Kielce, ul. H. Sienkiewicza 53/55 (w bramie)
**
 • kat. drużynowa – min. 6 osób uczestniczących w jednej edycji
  (w przypadku mniejszej liczby osób opłata jest liczona indywidualnie (wg. Tabeli 2),
 • opłata musi być dokonana przez jedną osobę,
 • w tytule przelewu należy podać

–        edycja (np. II – Daleszyce),

–        nazwa drużyny,

–        liczba osób.

Listę zawodników oraz dystans należy przesłać drogą mailową na adres podany w regulaminie.

Tabela 4

PAKIETY STARTOWE
DYSTANS NAZWA PAKIETU DATA OPŁAT CENA
FAN PF7 (7 startów) tydzień przed pierwszym startem 300 zł
dzień przed pierwszym startem 310 zł
w dniu startu 320 zł
MASTER PM7 (7 startów) tydzień przed pierwszym startem 360 zł
dzień przed pierwszym startem 370 zł
w dniu startu 380 zł

 

FAN PF/FULL 11startów) Do 1 marca 2017 400 zł
tydzień przed pierwszym startem 470 zł
dzień przed pierwszym startem 480 zł
MASTER PM/FULL 11startów do 1 marca 2017r 500 zł
tydzień przed pierwszym startem 570 zł
dzień przed pierwszym startem 580 zł

 

FAMILY PFY7 (7 startów) tydzień przed pierwszym startem 240 zł
dzień przed pierwszym startem 250 zł
w dniu startu 260 zł
FAMILY PFY/FULL 11startów do 1 marca 2017r 300 zł
tydzień przed pierwszym startem 380 zł
dzień przed pierwszym startem 390 zł

Opłata wpisowego może być dokonywana w formie przelewów z banków tradycyjnych, internetowych, przekazów pocztowych na konto Organizatora oraz wpłat gotówkowych w siedzibie Organizatora lub Biurze Zawodów. Na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty, np.: “MTBCrossMaraton 2017 – Piekoszów”. W przypadku nie podania tytułu wpłaty zostanie ona zaksięgowana na poczet najbliższego terminu maratonu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora lub okazania dowodu wpłaty z datą w biurze zawodów.

Wszystkie opłaty wpisowe zawierają 23 % stawkę VAT.

Faktury VAT wystawiamy wyłącznie tytułem opłaty startowej w imprezie. Faktury VAT wystawiamy po okazaniu dowodu wpłaty (przelewu) w terminie do 7 dni po zakończeniu imprezy.

Organizator nie zwraca opłaty wpisowej.
Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną edycję lub osobę po uprzednim powiadomieniu organizatora (telefonicznie lub emailem), najpóźniej 24 godziny przed startem maratonu. Koszt operacji wynosi 10 zł.

Zmiana zadeklarowanego dystansu przez profil własny na stronie MTBCrossMaraton może nastąpić TYLKO do piątku przed startem. W późniejszym terminie można dokonać zmiany dystansu tylko w dniu zawodów do godz. 9:00 za dodatkową opłatą za numer startowy 10 zł i różnicą cenową do opłaty obowiązującej w dniu startu.

Podczas trwania MTBCROSS MARATON obowiązuje elektroniczny pomiar czasu.
Każdy uczestnik będzie zobowiązany do posiadania NUMERU oraz CHIPA
Otrzyma je po dokonaniu opłaty w kwocie 20zł

Wszyscy zawodnicy, którzy wykupią pakiety startowe- otrzymają numer na dany sezon-bezpłatnie.

Program zawodów

MTBCROSS MARATON 2017 to cykl ogólnopolskich maratonów rozgrywanych na rowerach górskich.

Dystanse

Dystans FAMILY 20-25 km
Dystans FAN 40-50 km
Dystans MASTER 65-80 km

Dystans deklaruje się podczas rejestracji/potwierdzenia udziału w zawodach w biurze zawodów. Zawodnik uczestniczący w zawodach na dystansie- Family otrzymuje nr. startowy w kolorze zielonym,-na dystansie Fan nr. startowy w kolorze białym z czarnymi cyframi,      na dystansie Master nr. startowy w kolorze białym z cyframi czerwonym. Podczas trwania zawodów nie ma możliwości zmiany zadeklarowanego dystansu.
Organizator nie zwraca różnicy opłaty w przypadku zmiany zadeklarowanego dystansu.

Zawody

Maraton zostanie przeprowadzony na trasach okrężnych wokół miejscowości, w których odbywać się będą poszczególne edycje MTBCROSS MARATON 2017 i według opublikowanych na stronie internetowej map.

Start do maratonów na dystansie MASTER, we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu wspólnego o godz. 10:30.
Start do maratonu na dystansie FAN, we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu wspólnego o godz. 11:00.
Start maratonu na dystansie FAMILY, we wszystkich kategoriach odbędzie się ze startu wspólnego o godz.11:30
W przypadku wjechania zawodników w jedną drogę z różnych dystansów, pierwszeństwo ma zawodnik jadący dłuższy dystans.

Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania maratonu.

O ustawieniu na starcie maratonu podczas kolejnych edycji MTBCROSS MARATON 2017 decyduje odrębna klasyfikacja prowadzona przez Organizatora. O ustawieniu w poszczególnym sektorze decyduje ilość punktów zdobyta w nieformalnej klasyfikacji generalnej open (czas zwycięzcy open dystansu podzielony przez czas zawodnika i pomnożony przez punkty dystansu tj. 500 Master, 300 Fan, 100 Family) podzielone przez ilość startów. Na starcie maratonu Chęciny będzie obowiązywała klasyfikacja open z sezonu 2016.

Każdy dystans oznakowany będzie innym kolorem:

 • Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez sędziów i ratowników medycznych.
  dystans Master – czerwone strzałki/czerwone taśmy
 • dystans Fan – niebieskie strzałki/niebieskie taśmy
 • dystans Family – pomarańczowe strzałki/żółte taśmy

Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie jakiegokolwiek punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.

Na trasie Maratonu będą znajdowały się punkty żywieniowe. 2 na trasie MASTER, 1 na trasie FAN oraz kolejny na mecie zawodów. W razie upałów rozstawione zostaną dodatkowe punkty z wodą.

Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników. Nie mogą używać wulgarnych słów, ani zachowywać się w sposób nie sportowy.

Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Opakowania po batonach i żelach nie wyrzucać na trasie maratonu – za wyjątkiem strefy bufetowej. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

Zasady fair-play

 • wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie
 • zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do szosy lub skrzyżowania
 • uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów
 • zawodnicy muszą przestrzegać Przepisów Ruchu Drogowego
 • naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności szlaku
 • podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy

Świadczenia dla zawodników w ramach wpisowego

Gwarantujemy:

 • oznakowaną trasę każdej edycji MTBCROSS MARATON 2017
 • pełne zabezpieczenie medyczne każdej edycji MTBCROSS MARATON 2017 (ratownicy medyczni, karetka)
 • oficjalny folder (plakat) MTBCROSS MARATON 2017
 • prawo do korzystania z bufetów na trasie (woda, napoje, batony, owoce, ciastka, itp.)
 • posiłek regeneracyjny na mecie
 • nagrody i puchary dla zwycięzców, pamiątkę (niespodziankę)
 • doskonałą kolarską atmosferę

 

Kategorie wiekowe

Podczas MTBCROSS MARATON 2017 obowiązują kategorie zgodne z poniższym wyszczególnieniem:

Tabela 5

DYSTANS FAMILY
NAZWA SKRÓT           PRZEDZIAŁ WIEKOWY
KOBIETY      Dzieci FK        Opiekun i osoba do lat 11 włącznie
  Dziewczynki FK 0        Opiekun i osoba od 12 do 14 lat włącznie
     Juniorki FK1        Osoba od 15 do 18 lat włącznie
     Elita FK2        Osoba od 19 do 30 lat włącznie
Masters FK3 Osoba od 31 do 40 lat włącznie
Masters I FK4 Osoba od 41 do 50 lat włącznie
Masters II FK5 Osoba od 51 lat i starsze
MĘŻCZYŹNI Dzieci F Opiekun i osoba do lat 11 włącznie
Chłopcy F0 Opiekun i osoba od 12 do 14 lat włącznie
Junior F1 Osoba od 15 do 18 lat włącznie
Elita F2 Osoba od 19 do 30 lat włącznie
Masters F3 Osoba od 31 do 40 lat włącznie
Masters I F4 Osoba od 41 do 50 lat włącznie
Masters II F5 Osoba os 51 do 59 lat włącznie
Weterani F6 Osoba od 60 lat i starsze

Tabela 6

DYSTANS FAN
NAZWA SKRÓT PRZEDZIAŁ WIEKOWY
KOBIETY Junior KJ          do 18 lat włącznie, rok ur.1999 i młodsze
Elita K 2          19 – 30 lat włącznie ,rok ur.1987-1998
Masters I K 3          31–40 lat włącznie , rok ur.1977-1986
Masters II K 4          41 lat i starsze rok ur.1976 i starsze
MĘŻCZYŹNI Junior MJ       do 18 lat włącznie rok ur.1999 i młodsi
Orlik M1         19-23 lat włącznie , rok ur.1998-1994
Elita M2         24-32 lat włącznie , rok ur.1993-1985
Masters M3         33-40 lat włącznie , rok ur.1977-1984
Masters I M4         41–50 lat włącznie , rok ur.1967-1976
Masters II M5         51-59 lat włącznie , rok ur.1958-1966
Weteran M6         60 lat i starsi rok ur.1957 i starsi

Tabela 7

DYSTANS MASTER
NAZWA SKRÓT PRZEDZIAŁ WIEKOWY
KOBIETY Elita K 2        19 do 30 lat włącznie rok ur.1987-1998
Masters K 3        31 lat i starsze rok ur.1986 i starsze
MĘŻCZYŹNI Orlik M1        19-23 lat włącznie rok ur.1998-1994
Elita M2        24-32 lat włącznie rok ur.1993-1985
Masters M3        33-40 lat włącznie rok ur.1977-1984
Masters I M4        41-50 lat włącznie rok ur.1967-1976
Masters II M5        51 lat i więcej rok ur.1966 i starsi

 

W kategoriach wiekowych nie uwzględnia się zawodników reprezentujących zawodowe grupy kolarskie. Zawodnicy odbywający karencje za stosowanie dopingu nie będą uwzględnieni w jakiejkolwiek klasyfikacji.
Kategorie będą uwzględniane, jeżeli wystartuje minimum 5 (pięć/pięciu) zawodników/zawodniczek w kategorii wiekowej. W przypadku niespełnienia tego warunku zawodnika/zawodniczkę przesuwa się do kategorii wyższej, bliższej elicie.

Klasyfikacja

Edycje:

Klasyfikacja MTBCROSS MARATON 2017 prowadzona będzie na dystansach Family, Fan oraz Master w wymienionych w regulaminie kategoriach wiekowych z podziałem na płeć.

Zwycięzcami we wszystkich kategoriach, w których wyróżnia się podział na wiek i płeć zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę maratonu, nie reprezentują zawodowej grupy kolarskiej oraz nie pominą żadnego punktu kontrolnego.

Klasyfikacja generalna

Przewiduje się prowadzenie klasyfikacji generalnej cyklu imprez  MTBCROSS MARATON 2017.                                                                                       Klasyfikacja ta będzie prowadzona wg następujących zasad:

 • Klasyfikacja Generalna jest klasyfikacją punktową.
 • Klasyfikacja jest prowadzona na dystansach Family, Fan i Master z zastrzeżeniem, że zawodnik startujący na tych dystansach może zostać klasyfikowany tylko na jednym dystansie, na którym zgromadził większą ilość punktów.
 • Punkty na poszczególnych edycjach MTBCROSS MARATON 2017 przyznawane są we wszystkich kategoriach wiekowych z podziałem na płeć.
 • Punkty na poszczególnych edycjach MTBCROSS MARATON 2017 przyznawane są w następujący sposób: we wszystkich kategoriach wiekowych (oddzielnie kobiety i mężczyźni), punkty za zajęte miejsce na edycji ustala się stosując poniższy wzór:   Ilość pkt = (czas zwycięzcy kategorii w sekundach / czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach) x 500 na dystansie MASTER(liczba całkowita)
 •                                                     x 300 na dystansie FAN(liczba całkowita)
 •                                                     x 200 na dystansie FAMILY(liczba całkowita)
 • Do klasyfikacji generalnej MTBCROSS -MARATON 2017 będą wliczane punkty zdobyte w  7 edycjach. W przypadku startu we wszystkich 12 edycjach do klasyfikacji wliczane będą punkty z 7 najlepszych startów zawodnika. Uczestnik gromadzi punkty zawodnicze (zdobyte zgodnie z uzyskanym czasem).
 • Do klasyfikacji generalnej MTBCROSS MARATON 2017 w poszczególnych kategoriach, będą klasyfikowani zawodnicy którzy ukończą minimum 5 edycji.

Klasyfikacja zespołowa

Drużyną zgłoszoną do klasyfikacji zespołowej może być formalna lub nie formalna grupa zawodników reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, placówkę oświatową lub firmę. Do klasyfikacji zespołowej dopuszcza się grupy reprezentujące lokalne społeczności rowerowe po ich akceptacji co do charakteru i nazwy przez Organizatora. Drużynę zgłasza drogą mailową kapitan zespołu na adres Organizatora.

W klasyfikacji zespołowej będą klasyfikowane zespoły, które zgłosiły minimum 6(sześciu) zawodników do cyklu MTBCROSS MARATON 2017. W przypadku, gdy zespół spełni powyższy warunek w trakcie rozpoczętego już sezonu, punkty do klasyfikacji zespołowej zacznie zbierać począwszy od pierwszego maratonu, w którym spełnił warunek niezbędny do znalezienia się na liście klasyfikowanych zespołów. W trakcje trwania sezonu zawodnik może zmienić drużynę, ale wcześniej zdobyte punkty zostają w drużynie poprzedniej.

Klasyfikacja zespołowa jest klasyfikacją punktową opartą na indywidualnych wynikach kobiet i mężczyzn poszczególnych maratonów cyklu MTBCROSS MARATON 2017. Punkty do klasyfikacji zespołowej liczone są według schematu klasyfikacji  open opartej o nieformalną klasyfikację open kobiet i mężczyzn.

Do klasyfikacji zespołowej zalicza się wyniki najlepszych, maksymalnie czterech zawodników na danym maratonie wg zdobytych punktów, w tym minimum jeden na dystansie FAN.  Maksymalna ilość punktów zdobytych przez zespół podczas jednego startu to 1800 pkt.

Do klasyfikacji zespołowej MTBCROSS MARATON 2016 będą wliczane punkty zdobyte przez zespół w 10 edycjach.

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonego zespołu pod względem jego składu i charakteru.

 

Klasyfikacje inne

Na mocy ustaleń z organizatorem istnieje możliwość zorganizowania podczas każdej z edycji MTBCROSS MARATON 2017, klasyfikacji dla : firmy , urzędu, szkoły, organizacji lub grupy zawodowej. Warunkiem zorganizowania osobnej klasyfikacji jest start min 10 zawodników oraz podpisanie stosownej umowy z organizatorem. W klasyfikacjach innych obowiązują wszystkie zasady klasyfikowania zawodników oraz zasady bezpieczeństwa MTBCROSS MARATON 2017.

 

Ruch drogowy

Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.

Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

 Nagrody

Edycje:

Na poszczególnych edycjach w każdej kategorii wiekowej maratonu zostaną wręczone trofea sportowe oraz nagrody rzeczowe przekazane przez Sponsorów zgodnie z poniższym planem:

W poszczególnych kategoriach wiekowych oraz dystansach Fan i Master nagrody oraz pamiątkowe puchary lub medale otrzymuje pierwszych trzech/trzy zawodników/zawodniczek, dwóch/dwie następnych pamiątkowe dyplomy lub medale oraz upominek.

Na dystansie FAMILY pamiątkowe puchary, lub medale oraz upominki otrzymują  trzy/trzech pierwszych   zawodniczek/zawodników.                             W kategoriach dziecięcych (kat FK, FKO, F, FO) wszystkie dzieci które ukończyły maraton dostają medale i upominki.                                                Pozostali zawodnicy, na życzenie otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Puchary i nagrody można odebrać tylko podczas dekoracji (nie koniecznie osobiście).

W Klasyfikacjach Innych organizowanych na podstawie odrębnych umów, obowiązują zasady nagradzania zawodników zawarte w umowach.

Klasyfikacja generalna

W klasyfikacji generalnej MTBCROSS MARATON 2017, w każdej kategorii wiekowej na dystansach Family, Fan i Master pierwsze 3 miejsca zostaną nagrodzone trofeami sportowymi oraz nagrodami rzeczowymi przekazanymi przez Sponsorów, a dwa następne pucharami lub medalami oraz upominkami .

Puchary i nagrody Klasyfikacji Generalnej można odebrać tylko podczas dekoracji OSOBIŚCIE!
W klasyfikacji drużynowej, trzy pierwsze drużyny otrzymają puchary oraz nagrody ufundowane przez sponsorów.

Puchary i nagrody można odebrać tylko w trakcje dekoracji .

Podczas finałowej edycji MTBCROSS MARATON 2017 dla wszystkich uczestników którzy ukończyli 5(pięć) edycji przewidywana jest TOMBOLA pod nazwą CROSSFANTY. W zabawie mogą brać udział tylko kupony z danego dnia maratonu.

Kary

Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

 1. Upomnienie
 2. Kara finansowa w wysokości min. 100 zł, maks. 200 zł
 3. Dyskwalifikacja
 4. Zawieszenie

 Ochrona środowiska naturalnego

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

Protesty

Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.

Informacje dodatkowe

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.

Na trasie maratonu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy oraz inne przeszkody wymagające od uczestników odpowiednich umiejętności jazdy na rowerze.

Niebezpieczne wg. organizatora miejsca na trasie zawodów, wymagające szczególnej uwagi i zachowania bezpieczeństwa zostaną oznaczone w specjalny sposób (poprzez znaki “wykrzyknik” lub piktogram samochodu w przypadku wjazdu na drogi publiczne na których odbywa się ruch pojazdów mechanicznych).

Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę o środowisko naturalne.

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.

Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu Maratonu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

W przypadku wycofania się z zawodów, zawodnik powinien zgłosić ten fakt niezwłocznie obsłudze zawodów. Nie zgłoszenie wycofania się z zawodów będzie karane zawieszeniem lub dyskwalifikacją zawodnika.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu i akceptuję go w całości.

POBIERZ REGULAMIN W WERSJI PDF