>
NAJBLIŻSZY MARATON ZA: 

REGULAMIN KLAUZULA

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.

Na trasie maratonu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy oraz inne przeszkody wymagające od uczestników odpowiednich umiejętności jazdy na rowerze.

Niebezpieczne wg. organizatora miejsca na trasie zawodów, wymagające szczególnej uwagi i zachowania bezpieczeństwa zostaną oznaczone w specjalny sposób (poprzez znaki “wykrzyknika” lub piktogram samochodu w przypadku wjazdu na drogi publiczne na których odbywa się ruch pojazdów mechanicznych).

Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę o środowisko naturalne.

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.

Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu Maratonu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

W przypadku wycofania się z zawodów, zawodnik powinien zgłosić ten fakt niezwłocznie obsłudze zawodów. Nie zgłoszenie wycofania się z zawodów będzie karane zawieszeniem lub dyskwalifikacją zawodnika.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu i akceptuję go w całości.